O ateliéru

Ateliér Grafický design I (GD1), do konce roku 2021 vedený prof. Karlem Míškem, Janem HorouJakubem Konupkou, patří mezi vůbec nejetablovanější ateliéry Fakulty umění a designu UJEP — jeho historie sahá až do roku 1994, kdy byl založen ještě jako součást tehdejšího samostatného Institutu výtvarné kultury (IVK) UJEP.


Náplň ateliéru se pohybuje v širokém spektru vizuální komunikace od tvorby vizuálních stylů přes ilustrace, návrhy písem, webdesignanimace až po autorský plakát. Právě plakát přitom pro svůj nenahraditelný komunikační charakter představuje základní výrazový prostředek — GD1 tak cílevědomě navazuje na bohatou tradici československé, resp. evropské plakátové tvorby se silným akcentem obsahové stránky. Důraz je vedle kolaborativní práce v kolektivu kladen i na svobodný individuální rozvoj posluchače jako silné tvůrčí osobnosti s jasně artikulovaným uměleckým, ale i občanským postojem.

Ateliér udržuje aktivní spolupráci s evropskými i mimoevropskými vysokými školami a předními světovými umělci formou stáží, spoluprací na mezinárodních projektech a organizováním workshopů.

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D., Prof. h. c.
M. A. Jan Hora
MgA. Jakub Konupka