Pro uchazeče

Přijímací řízení do bakalářského studia se koná ve dnech 12.–14. února 2019. Doporučujeme vám však návštěvu GD1 přeci jen o trochu dříve — bezplatné konzultace probíhají (po telefonické domluvě) každou středu od 10.00 do 13.00.


Koho hledáme?

No přeci vás! Cílem ateliéru je vychovávat silné tvůrčí osobnosti s jasně artikulovaným uměleckým, ale i občanským postojem, schopné pracovat na komplexních úkolech v oblasti vizuální komunikace jak samostatně, tak i v tvůrčích kolektivech. Pokud se ve výše uvedeném popisu shledáváte a nadto jste po rodičích zdědili i výtvarný talent, pak opravdu hledáme právě vás. Dívky (kterých je v našem ateliéru drtivá většina) dodávají: „a hlavně už nějaký kluky!“

Co s sebou ke konzultacím?

Portfolio složené z prací, které považujete za to nejlepší, co jste doposud vytvořili. Potřebujeme poznat především vás, vaši jedinečnou osobnost a s pomocí vyšších sil se pokusit vytušit potenciál, který se ve vás dozajista skrývá. Podstatnější jsou tedy pro nás práce, které sami považujete za silné a významné — lajky na facebooku roli nehrají. Kresby prosíme raději v originále, pokud však máte např. velerozměrné malby či jiné objekty, samozřejmě s rozumem přineste pouze fotodokumentaci.

Jaký je rozdíl mezi ateliéry Grafický design I, Grafický design II a Vizuální design?

Toť tradiční otázka! Ve vlastní náplni ateliéru se příliš nelišíme, liší se však vedoucí, asistenti ateliéru a atmosféra v kolektivu posluchačů. S ohledem na skutečnost, že v daném ateliéru můžete strávit následujících šest let svého života, doporučujeme osobně navštívit všechny tři ateliéry Katedry vizuální komunikace a vybrat si ten, který vám sedne nejvíce.