ZS 2016/2017 — klauzury


1. ročník BcA.

Poštovní známka

Zadáním klauzurních prací zimního semestru v akad. roce 2016/2017 pro první ročník bakalářského studia je navrhnout dvě řady poštovních známek pro Českou republiku.

a) Klasická poštovní známka vycházející z autorské kresby přírodniny, hodnota známky A (16 Kč).
Známky této řady by měly respektovat stávající zvyklosti poštovního styku a být realizovatelné pomocí současných technologií tisku. Mohou být řešeny buď jako samostatné jednotlivé známky (vč. možnosti známek samolepicích) či jako celý arch (raport). Známky této řady budou prezentovány v tištěné formě, a to jak v reálné velikosti, tak v adekvátním zvětšení dostatečně zobrazujícím detaily řešení známky.

b) Koncepční řada poštovních známek o hodnotách A/E/Z.
Známky této řady mohou překračovat klasické vnímání ceniny a hledat nové možnosti označení hodnoty zásilky či ve vztahu k tematice poštovních známek i inovativním způsobem řešit vlastní povahu poštovního styku. Výsledné artefakty nemusí být nutně realizovatelné pomocí současných technologií, mohou představovat pouze koncepční studie.

2.–4. ročník BcA., 1. ročník MgA.

Ústím!

Zadáním klauzurních prací zimního semestru v akad. roce 2016/2017 pro 2. až 4. ročník bakalářského studia a 1. ročník magisterského studia je autorský projekt artikulující subjektivní pohled posluchače na město Ústí nad Labem. Výsledný artefakt se může pohybovat v širokém spektru oblasti vizuální komunikace — od autorské knihy přes vizuální styl, sérii plakátů či komiks až po animaci. Vyžaduje-li to povaha projektu, mohou studenti pracovat i v tvůrčích kolektivech.