ZS 2017/2018


1. ročník

Poštovní známky

Navrhněte poštovní známku vycházející z autorské kresby přírodniny spojené s tématem strom. Známka by měla respektovat stávající zvyklosti poštovního styku a být realizovatelná pomocí současných technologií tisku. Může být řešena buď jako samostatná jednotlivá známka (vč. možnosti známek samolepicích) či jako celý arch (raport).

2.–6. ročník

My Trees

Téma My Trees se dotýká otázky etiky v současné ekonomické společnosti a vztahu k přírodnímu dědictví celkově. Volnou inspirací je aktivita společnosti Degirans SE, která se vydává cestou „zeleného byznysu“. Její obchodní strategie je nastavena tak, aby nezpůsobovala devastaci životního prostředí a neměla sociálně negativní dopad. Téma je možné pojmout jako prostor k vyjádření osobního vztahu k přírodě, názoru na ekonomický vývoj společnosti v návaznosti na využívání přírodních zdrojů, či názoru na etiku společnosti obecně. Ústředním motivem by měl zůstat jakýmkoliv způsobem pojednaný strom.

Výstupem tohoto projektu je jednoduchá animace (animovaný plakát), která bude převeden do tiskové podoby ve formě dvou plakátů, anebo alternativních formátů (přední a zadní strana trika, tašky, apod.) s tím, že jeden formát zpodobňuje výchozí stav animace, druhý její konečný stav.

Soutěž na výroční logotyp 25 let FUD UJEP

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje Soutěž na vytvoření logotypu 25 let Fakulty umění a designu a vizuálního stylu projektu Mo(nu)mentální topografie. Více informací na stránkách fakulty.