ZS 2018/2019


1. ročník

Poštovní známky

První ročník bakalářského studia čeká tradiční úkol v podobě poštovní známky — semestrální částí zadání je kresba výchozího přírodního motivu. Studenti začínají kresbou přírodním uhlem na formát alespoň 100 × 70 cm a postupně kresbu zmenšují do podoby pérovky ve formátu cca 10 × 7 cm.

2. ročník

Silný zážitek

Posluchači druhého ročníku bakalářského studia autorským způsobem zpracují téma „Silný zážitek“, a to pomocí libovolných prostředků vizuální komunikace na pěti pod sebou řazených šířkových formátech 20 × 35 cm.

3. ročník

Plakátové písmo

Tématem semestrální práce pro třetí ročník bakalářského studia je návrh vlastního plakátového (akcidenčního) písma k vybranému citátu. Výsledná práce bude prezentována v podobě textového plakátu B1 a z něj vycházejících pohlednic.

4. ročník + 1. ročník MgA.

Cirkus

Studenti 4. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia vytvoří plakát dle zadání Échirolles Centre du Graphisme / Mois du Graphisme 2018 (zde PDF [en]). Letošním leitmotivem je „Pologne – une révolution graphique“ („Polsko – grafická revoluce“) a tedy i téma výzvy vychází z tradičního polského plakátového motivu: cirkus (cyrk). Plakát musí mít rozměry 40 × 60 cm, povinný text „20/20, International Schools of Art and Graphic Design celebrate Graphic Design, Échirolles Graphic Design Month – Poland: A Graphic Revolution“ a tiráž umístěnou v pravém dolním rohu sestávající z celého jména studenta a názvu školy. Deadline: plakáty musí být do Francie fyzicky zaslány do konce října.