Graphic Design I → Jiří Toman

Jiří Toman


Jiří Toman: Filmový plakát (Teorie tygra / Bezva ženská na krku), 2017
Jiří Toman: Solidarity, 2017
Jiří Toman: Centenary of Kafka’s Metamorphosis, 2015
Jiří Toman: In memoriam Ján Kuciak, 2018
Jiří Toman: Future, 2016
Jiří Toman: Migration, 2017
Jiří Toman & Michal Kukačka: Vizuální styl Univerzity Hradec Králové, 2009–2018
Jiří Toman & Lucie Bočková: Nově z kraje, 2017
Jiří Toman: Písmo Gradec, 2009–2018
Jiří Toman: Písmo Knedle, 2012–2023

Grafický designér, písmař, houslista a vášnivý cyklista. Narodil se roku 1987 v Liberci. Studoval v ateliéru Grafický design I pod vedením prof. Karla Míška, v letech 2009⁠⁠–⁠2010⁠ absolvoval stáž na berlínské HTW (Kom­muni­ka­tions­design). Doktorské studium Vizuální komunikace absolvoval mezi lety 2012⁠ a 2016 rovněž na FUD UJEP, kde po následující čtyři roky působil jako odborný asistent na Katedře vizuální komunikace a vedoucí pracoviště písma.

Ve své tvorbě se věnuje širokému spektru vizuální komunikace, od autorských plakátů (vystaveny např. v galerii Pont-Neuf v Paříži, varšavském muzeu plakátů Wilanów či pražském DOXu) přes vizuální identity, knižní úpravy až po návrhy písem. V roce 2009 s Michalem Kukačkou vyhráli veřejnou anonymní soutěž na logotyp a vizuální styl Univerzity Hradec Králové (využívající vlastní autorské písmo Gradec, za což byli ve stejném roce nominováni na cenu Czech Grand Design. V rámci doktorského studia se zabýval historií československého písmařství, a to jak po stránce teoretické, tak praktické — součástí projektu je i digitalizace starších písem, zejména Kolektivu od Josefa Týfy, Stanislava Dudy a Karla Míška st.

Spolu s kolegyní Lucií Bočkovou, absolventkou ateliéru Grafický design 2 FUD UJEP, tvoří studio Sudetype.