Grafický design I → Jan Hora

Jan Hora


Jan Hora: Logotyp a vizuální styl městské části Praha 7, 2007, aktualizace 2016
Jan Hora: Nadace umění pro zdraví
Jan Hora, Klára Horová: Soutěžní návrh loga města Trutnov, 2008
Jan Hora
Jan Hora: Soutěžní návrh loga a vizuálního stylu města Brno, 2004

Po absolvování SUPŠ v Praze Jan Hora studoval v letech 1986–1992 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od svého absolutoria je grafickým designérem na volné noze. Je autorem mnoha knižních úprav i logotypů (Praha 7, Nadace umění pro zdraví, Sčítání lidu 2001, ...). Je členem Asociace užité grafiky a grafického designu (AUG).