Pro uchazeče

Tyto stránky již nejsou aktualizovány, slouží jako online archiv původního ateliéru Grafický design I. Aktuální informace k přijímacímu řízení hledejte na oficiálních stránkách fakulty.

Níže ponecháváme pro zajímavost původní znění této stránky.


Přijímací zkoušky sestávají ze šesti disciplín. Nejdříve jsou hodnocena portfolia domácích prací, následuje test z dějin umění, kresba, malba, grafická kompozice a pohovor.

Obecné informace o přijímacím řízení na FUD UJEP najdete na fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni.

Koho hledáme?

No přeci vás! Cílem ateliéru je vychovávat silné tvůrčí osobnosti s jasně artikulovaným uměleckým, ale i občanským postojem, schopné pracovat na komplexních úkolech v oblasti vizuální komunikace jak samostatně, tak i v tvůrčích kolektivech. Pokud se ve výše uvedeném popisu shledáváte a nadto jste po rodičích zdědili i výtvarný talent, pak opravdu hledáme právě vás.

Co s sebou ke konzultacím?

Portfolio složené z prací, které považujete za to nejlepší, co jste doposud vytvořili. Potřebujeme poznat především vás, vaši jedinečnou osobnost a s pomocí vyšších sil se pokusit vytušit potenciál, který se ve vás dozajista skrývá. Podstatnější jsou tedy pro nás práce, které sami považujete za silné a významné — lajky na facebooku roli nehrají. Kresby prosíme raději v originále, pokud však máte např. velerozměrné malby či jiné objekty, samozřejmě s rozumem přineste pouze fotodokumentaci. Grafické práce prezentujte, pokud je to možné, jako ucelené projekty. Popište koncept a ilustrujte myšlenkový proces. Nebojte se do portfolia vložit i své skicáky.

Jaký je rozdíl mezi ateliéry Grafický design I, Grafický design II a Vizuální design?

Toť tradiční otázka! Ve vlastní náplni ateliéru se příliš nelišíme, liší se však vedoucí, asistenti ateliéru a atmosféra v kolektivu posluchačů. S ohledem na skutečnost, že v daném ateliéru můžete strávit následujících šest let svého života, doporučujeme osobně navštívit všechny tři ateliéry Katedry vizuální komunikace a vybrat si ten, který vám sedne nejvíce.

Nebojte se zeptat!

Nejstupidnější otázkou je ta, kterou nepoložíte. Takže pokud vám cokoliv ohledně našeho ateliéru či přijímacího řízení není jasné, ptejte se prosím (viz kontakt)! Ano ano, milerádi odpovíme i na „hloupé“ otázky — koneckonců aktivní uchazeče, co se nebojí přiznat chybu či nevědomost, máme rádi. Protože vpřed se nejlépe posouváme právě poučením z vlastních chyb. A ze všeho nejhorší je tvářit se, že víme všechno. Vlastně ne, ještě horší je si to i myslet.