Ateliérová zadání

ZS 2019/2020

1. ročník Poštovní známky První ročník bakalářského studia čeká tradiční úkol v podobě poštovní známky — semestrální částí zadání je kresba letního olympijského sportu, resp. sportovce či sportovkyně. Stude...
→ Více


LS 2018/2019 — klauzury

Všechny ročníky Jak dál? Téma klauzurní práce letního semestru 2018/2019 zní Jak dál? Úkolem studentů je pomocí umělecké intervence do veřejného prostoru (fyzického či virtuálního) reflektovat aktuální společenské otázky...
→ Více


LS 2018/2019

1. ročník Citát Tomáše Bati Vyberte si libovolný citát Tomáše Bati a typograficky jej zpracujte. Výstupem práce bude tiskovina — její formát a charakter by měl odpovídat zvolenému citátu a c...
→ Více


ZS 2018/2019 — klauzury

1. ročník BcA. Poštovní známky První ročník bakalářského studia v rámci klauzur zimního semestru zpracuje tři typy poštovních známek. Vedle tištěných výstupů studenti návrhy odevzd...
→ Více


ZS 2018/2019

1. ročník Poštovní známky První ročník bakalářského studia čeká tradiční úkol v podobě poštovní známky — semestrální částí zadání je kresba výchozího přírodního motivu. Studenti začínají kresbou ...
→ Více


LS 2017/2018 — klauzury

V klauzurních pracích letního semestru 2017/2018 se ateliér Grafický design I dvěma projekty vrací k tradičnímu médiu plakátu — a jak už v tomto ateliéru bývá zvykem, oba vznik...
→ Více


LS 2017/2018

1. ročník BcA. Typografický kalendář Nástěnný kalendář o dvanácti listech (+ obálka a tirážová strana) s typograficky vyvedeným označením měsíce a kalendáriem. Nebát se a nekrást Typografi...
→ Více


ZS 2017/2018 — klauzury

1. ročník BcA. Konzultanti: Jan Hora, Jakub Konupka Poštovní známky První ročník bakalářského studia má v rámci klauzur zimního semestru zpracovat tři typy poštovní známky. Vedle tištěných výstupů stud...
→ Více


ZS 2017/2018

1. ročník Poštovní známky Navrhněte poštovní známku vycházející z autorské kresby přírodniny spojené s tématem strom. Známka by měla respektovat stávající zvyklosti poštovního styku a být real...
→ Více


LS 2016/2017 — klauzury

Interpretype² Zadáním klauzurních prací letního semestru v akad. roce 2016/2017 pro 1. až 3. ročník bakalářského studia a 1. ročník magisterského studia je interpretace československého (či v československých tis...
→ Více


ZS 2016/2017 — klauzury

1. ročník BcA. Poštovní známka Zadáním klauzurních prací zimního semestru v akad. roce 2016/2017 pro první ročník bakalářského studia je navrhnout dvě řady poštovních známek pro Českou republiku....
→ Více


LS 2015/2016 — klauzury

1.–6. ročník Ústí nad Labem, moje město Zadáním klauzurních prací letního semestru v ak. roce 2015/2016 je navrhnout a realizovat zásah do veřejného prostoru (fyzického či nehmotného) města Ústí nad Labem ...
→ Více