LS 2015/2016 — klauzury


1.–6. ročník

Ústí nad Labem, moje město

Zadáním klauzurních prací letního semestru v ak. roce 2015/2016 je navrhnout a realizovat zásah do veřejného prostoru (fyzického či nehmotného) města Ústí nad Labem s cílem jeho kultivace. Výsledné projekty by měly vycházet především z osobní zkušenosti studentů s prostředím města a pomocí vhodně provedené intervence přispět k řešení zvolené problematiky.

Klauzurní práce bude prezentována vlastní realizací ve veřejném prostoru a její adekvátní dokumentací vystavenou v prostorech ateliéru. Posluchači mohou pracovat jak samostatně, tak v rámci vzniknuvších tvůrčích týmů.

V hodnocení bude zohledněna nejen výtvarná podoba výsledné realizace, ale též samotná volba tématu a schopnost studentů provedení intervence vhodně rozvrhnout s ohledem na reálné časové či materiálové možnosti.