Graphic Design I → History of a Vinyl Record Manufacturer

History of a Vinyl Record ManufacturerAuthor: Xeniia Melnikova

Year: 2020

Category: book illustration

Komiks vznikl jako pokračování projektu SMART ze zimního semestru. Tématem mé práce jsou dějiny bývalé ústecké gramofonové továrny. Celý příběh vzniku továrny na gramofonové desky, vyprávím na jednotlivých ilustracích, které jsem vyhotovila v komiksovém formátu či ilustrované povídky.

Autorka děkuje Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za finanční podporu (projekt Smart City – Smart Region – Smart Community – CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435).