LS 2018/2019


1. ročník

Citát Tomáše Bati

Vyberte si libovolný citát Tomáše Bati a typograficky jej zpracujte. Výstupem práce bude tiskovina — její formát a charakter by měl odpovídat zvolenému citátu a cílové skupině.

2. ročník

Písmo pro elektronické zobrazovače

Navrhněte písmo (příp. i sadu piktogramů) pro užití na konkrétním typu elektronického zobrazovače (displeje) — tím může být obrazovka mobilního telefonu, chytrých hodinek, označovače jízdenek či třeba i segmentový displej radiobudíku.

3. ročník + 1. ročník MgA.

Komunikační strategie UJEP

Navrhněte komunikační strategii pro prezentaci vědeckých a uměleckých výstupů UJEP. Primárním cílem zde není vytvoření kampaně pro uchazeče o studium, ale o nalezení cesty, jak výsledky činnosti univerzity šířit směrem k veřejnosti i ostatním členům akademické obce.

4. ročník

Práce na bakalářských projektech.

2. ročník MgA.

Práce na diplomových projektech.