SS 2016/2017 — final exam


Interpretype²

Zadáním klauzurních prací letního semestru v akad. roce 2016/2017 pro 1. až 3. ročník bakalářského studia a 1. ročník magisterského studia je interpretace československého (či v československých tiskárnách běžně užívaného) knihtiskového písma vzniklého v období do roku 1945. Interpretace se může pohybovat v širokém spektru přístupů od historicky poučené digitalizace až po návrh svébytné abecedy pouze volně inspirované původním knihtiskovým vzorem. Výstupem bude prezentace nově vzniklého (překresu) písma v podobě a) velkoplošného plakátu, b) tištěného vzorníku a c) digitálních obrazových a textových podkladů pro webové stránky projektu (interpretype.gd1.cz). Řešená znaková sada není direktivně určena, rozsah však musí být dostatečný pro osvětlení záměru interpretace a ověření jeho platnosti v souvislém textu. Hodnocena bude výtvarná stránka interpretace a v odpovídající míře též její koncept, vlastní soubor digitálního fontu nebude z technického hlediska posuzován.

Studenti si pro tuto klauzurní práci mohou vytvořit tvůrčí kolektivy o maximálním počtu pěti posluchačů.