Studio Tasks

LS 2018/2019 — final exam

All grades What next? The topic of the final exams of the summer semester 2018/2019 is What next? Students’ task is to create artistic intervention in the public space (physical or virtual) to reflect current social issues with possible, but not ne...
→ Read more


WS 2017/2018 — final exam

1. ročník BcA. Konzultanti: Jan Hora, Jakub Konupka Poštovní známky První ročník bakalářského studia má v rámci klauzur zimního semestru zpracovat tři typy poštovní známky. Vedle tištěných výstupů ...
→ Read more


SS 2016/2017 — final exam

Interpretype² Zadáním klauzurních prací letního semestru v akad. roce 2016/2017 pro 1. až 3. ročník bakalářského studia a 1. ročník magisterského studia je interpretace československého (či v českoslov...
→ Read more


WS 2016/2017 — final exam

1. ročník BcA. Poštovní známka Zadáním klauzurních prací zimního semestru v akad. roce 2016/2017 pro první ročník bakalářského studia je navrhnout dvě řady poštovních známek pro Českou re...
→ Read more


SS 2015/2016 — final exam

1.–6. ročník Ústí nad Labem, moje město Zadáním klauzurních prací letního semestru v ak. roce 2015/2016 je navrhnout a realizovat zásah do veřejného prostoru (fyzického či nehmotného) města...
→ Read more