WS 2018/2019


1st Grade

Postage Stamps

První ročník bakalářského studia čeká tradiční úkol v podobě poštovní známky — semestrální částí zadání je kresba výchozího přírodního motivu. Studenti začínají kresbou přírodním uhlem na formát alespoň 100 × 70 cm a postupně kresbu zmenšují do podoby pérovky ve formátu cca 10 × 7 cm.

2nd Grade

Strong Experience

Students of the second year of the Bachelor’s study will work on the ‘Strong Experience’ theme. Any means of visual communication can be used, as long as it happens on five 20 × 35 cm (landscape) formats arranged one under the other.

3rd Grade

Poster Typeface

The theme of the semestral work for the third year of the Bachelor’s study is to design author’s poster (display) typeface for a selected quote. The resulting work will be presented in the form of the B1 text-only poster and the corresponding postcards.

4th Grade + 1st Grade MgA.

Circus

Studenti 4. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia vytvoří plakát dle zadání Échirolles Centre du Graphisme / Mois du Graphisme 2018 (zde PDF [en]). Letošním leitmotivem je „Pologne – une révolution graphique“ („Polsko – grafická revoluce“) a tedy i téma výzvy vychází z tradičního polského plakátového motivu: cirkus (cyrk). Plakát musí mít rozměry 40 × 60 cm, povinný text „20/20, International Schools of Art and Graphic Design celebrate Graphic Design, Échirolles Graphic Design Month – Poland: A Graphic Revolution“ a tiráž umístěnou v pravém dolním rohu sestávající z celého jména studenta a názvu školy. Deadline: plakáty musí být do Francie fyzicky zaslány do konce října.

Erasmus Students

Our very welcome Erasmus students can choose whichever task they like from the list above—but we highly recommend to consult it first with the professors.