WS 2017/2018 — final exam


1. ročník BcA.

Konzultanti: Jan Hora, Jakub Konupka

Poštovní známky

První ročník bakalářského studia má v rámci klauzur zimního semestru zpracovat tři typy poštovní známky. Vedle tištěných výstupů studenti návrhy odevzdají též v podobě obrazové dokumentace na webové stránky ateliéru.

1. Klasická poštovní známka

V první části úkolu vytvoří studenti klasickou známku s použitím kresby přírodního motivu, který je spjat se stromy. Studenti začínají kresbou přírodním uhlem na formát 100 × 70 cm, postupně kresbu zmenšují a zkoušejí další techniky. Finální kresba je poté digitalizována, zmenšena na velikost známky a doplněna o typografické označení ČESKÁ REPUBLIKA, hodnotu a řádek se jménem autora a názvem motivu.

2. Koncepční poštovní známka

V druhé části úkolu studenti naváží na téma stromů z první části a vytvoří motiv, který lze použít na třech známkách tak, aby svou obměnou vyjadřoval různost hodnot A (známka pro území České republiky), E (známka pro Evropu) a Z (známka pro zásilky do celého světa).

3. Experimentální známka

Poštovní známka je od svého počátku ceninou, která dokládá uhrazení poplatku za poštovní služby. Komunikace se však dramaticky vyvíjí ruku v ruce s technologiemi, které ji umožňují a tedy i nabízenými službami. Jak bude vypadat známka v budoucnosti? Co všechno může být známkou a k čemu všemu může známka sloužit? Ve třetí části klauzurního úkolu studenti předloží svou vizi budoucí známky.

2. ročník BcA.

Konzultanti: Jan Hora, Jiří Toman

Redesign časopisu

V rámci klauzurních prací zimního semestru 2017/2018 posluchači navrhnou redesign módního či life-stylového časopisu (preferovány jsou tituly italské a francouzské). Práce bude sestávat z rešerší designu časopisů v současnosti i v historii, analýzy možností práce s typografií, fotografiemi, kompozicí, materiály, formátem apod. a následného (typo)grafického návrhu nové úpravy. Výsledná podoba bude prezentována v podobě tištěné makety v měřítku 1:1, přičemž není nutné zpracovávat kompletní obsah časopisu, avšak návrh musí obsahovat řešení základních částí periodika, jakými jsou obálka, obsah, hlavní článek, drobnější zprávy či tiráž. Použité texty mohou být pouze zástupné. Po dohodě s ateliérem Oděvní a textilní design FUD UJEP může případně celý časopis sloužit jako prezentace klauzurních či jiných prací výše zmíněného ateliéru, avšak musí zachovávat formální úpravu (módního) časopisu.

Vedle tištěné makety studenti návrh odevzdají též v podobě obrazové dokumentace na webové stránky ateliéru.

4. ročník BcA.

Konzultanti: Jan Hora, Jiří Toman

Výroční zpráva

Tématem klauzurních prací zimního semestru 2017/2018 pro čtvrtý ročník bakalářského studia je grafický návrh a sazba výroční zprávy. Výběr společnosti či organizace, jejíž výroční zpráva bude zpracovávána, je na výběru posluchačů, musí se však jednat o reálně existující subjekt. Výsledná podoba bude prezentována v podobě tištěné makety v měřítku 1:1, přičemž není nutné zpracovávat kompletní obsah výroční zprávy, avšak návrh musí obsahovat řešení jejích základních částí, jakými jsou obálka, obsah, úvodní slovo, textová část, část s tabulkami či tiráž. Použitý text a další data musí pocházet z reálné výroční zprávy nikoliv starší než tři roky.

Vedle tištěné makety studenti návrh odevzdají též v podobě interaktivního PDF a obrazové dokumentace na webové stránky ateliéru.

3. ročník BcA. + 1. ročník MgA.

Konzultanti: Karel Míšek, Jakub Konupka, Vojtěch Pinc

Czech-American TV

Projekt Czech-American TV (www.catvusa.com) prezentuje českou kulturu americké veřejnosti prostřednictvím webového a televizního vysílání.

Úkolem studentů je navrhnout soubor grafických výstupů, které pokryjí potřeby vizuální komunikace tohoto televizního kanálu. Studenti budou pracovat jako jedno studio na celém projektu s tím, že se rozdělí do menších skupin tak, aby zpracovali:

  • redesign vizuálního stylu včetně animované značky a logotypu;
  • redesign webových stránek;
  • sada upoutávek (délka max. 6 vteřin) na online prezentaci (Twitter; Facebook);
  • sada spotů (délka max. 6 vteřin) propagující CATV jako takovou (identit), podporující fundraising (CATV hledá podporu a sponzory), vyjadřující poděkování partnerům na začátku a na konci vysílání;
  • projekt Regiony – sada značek a logotypů pro kraje České republiky doprovozená znělkami pro pořady, které jednotlivé kraje představují, a krátkými shrnujícími spoty (max. 6 vteřin).