ZS 2018/2019 — klauzury


1. ročník BcA.

Poštovní známky

První ročník bakalářského studia v rámci klauzur zimního semestru zpracuje tři typy poštovních známek. Vedle tištěných výstupů studenti návrhy odevzdají též v podobě obrazové dokumentace na webové stránky ateliéru.

1. Klasická poštovní známka
V první části úkolu vytvoří studenti klasickou známku s použitím kresby přírodního motivu. Studenti začínají semestrálním úkolem, tj. kresbou přírodním uhlem na formát 100 × 70 cm, postupně kresbu zmenšují a dle potřeb zkoušejí další kresebné techniky. Finální kresba je poté digitalizována, vhodně zmenšena a oříznuta na velikost známky a doplněna o typografické označení „Česká republika“, hodnotu a příp. i řádek se jménem autora a názvem motivu.

2. Koncepční poštovní známka
V druhé části úkolu studenti navrhnou sérii tří poštovních známek s jednotícím motivem, který svou obměnou na jednotlivých známkách vyjadřuje různost hodnot A (známka pro území České republiky), E (známka pro Evropu) a Z (známka pro zásilky do celého světa). Povinným textem je — kromě písmenného vyjádření hodnoty — označení „Česká republika“.

3. Známka budoucnosti (experimentální známka)
Poštovní známka je od svého počátku ceninou, která dokládá uhrazení poplatku za poštovní služby. Způsoby komunikace se však dramaticky vyvíjí ruku v ruce s technologiemi, které ji umožňují, a tedy i nabízenými službami. Jak bude vypadat známka v budoucnosti? Co všechno může být známkou a k čemu všemu může známka sloužit? Ve třetí části klauzurního úkolu studenti předloží svou vizi budoucí poštovní známky.

2–4. ročník BcA., 1. ročník MgA.

Moje Evropa

V rámci klauzurních prací zimního semestru 2018/2019 posluchači zpracují téma „Moje Evropa“ — zadání umožňuje široké pojetí od kritické reflexe Evropské unie přes vyzdvihnutí pozitivních aspektů sjednocené Evropy až po hravé zachycení vlastního života v rámci EU. Výsledná práce bude prezentována ve třech podobách: jako plakát B1, jako výstavní objekt a jako příběh vyjádřený na stránkách souhrnné klauzurní publikace (zpracovává 1. ročník MgA., který též dodá potřebné specifikace pro dodání podkladů). Tyto podoby spolu mohou souviset jak formálně, tak ideově. Mohou tedy být třemi odlišnými formami „téhož“ díla (motivu), ale mohou být i třemi fázemi, resp. třemi samostatnými částmi, jež ve vzájemné souvislosti vytvářejí zcela nové možnosti recepce díla.