Graphic Design I → Interaktivní média – …

Interaktivní média – vizuál a logotypAuthor: Pavel Konvičný

Year: 2021

Category: logo and visual style

Interaktivní Média
Vizuál a logotyp

Pro svou klauzurní práci na téma Grafický design v osobním prostoru jsem se rozhodl vytvořit nový logotyp a vizuální identitu ateliéru Interaktivních Médií. Studuji v tomto ateliéru již třetím rokem a vždy mě mrzelo, že nemá žádné logo ani jednotný vizuální styl. Díky novému vizuálu
by tak mohl mít ateliér lepší prezentaci na internetu a tvorba jeho studentů by získala zasloužené pozornosti. Zároveň by nový vizuál mohl mít zásadní vliv na získání nových uchazečů o studium. Při své rešerši jsem zjistil, že většina ateliérů podobného zaměření nemá „žádnou“ vizuální identitu. Překvapivě všechny na svých webových stránkách používaly podobné barvy
i fonty. Já to chtěl udělat jinak. Od začátku tvorby projektu jsem měl jasno, že chci čistý jednoduchý vizuální styl, který by nejlépe charakterizoval náš ateliér. Po několika návrzích jsem jako logo zvolil jednu z nejjednodušších konstrukcí iniciálů IM. Jelikož má náš ateliér různá zaměření např. video, fotografii, animaci, nebo objekt, tak jsem chtěl aby stejně tak logo mělo více podob, které by je symbolizovaly. Proto vznikly tři další verze logotypu, které definovaly celý zbytek vizuálu. Mimo drobný merchandise a vzor pro anotace jsem se v neposlední řadě soustředil na design webových stránek. Ve svém zatím statickém návrhu jsem ponechal formu stránek původní a upravil především jejich styl aby korespondovaly ke zbytku vizuálu. Pevně doufám, že se nová vizuální identita v ateliéru uchytí a naplní tak má očekávání.