Graphic Design I → kamvnovaci

#kamvnovaciAuthor: Anna Grymová

Year: 2021

Category: illustration typography

Instagramový účet @kam_v_novaci

V době pandemie jsem si uvědomila, jak málo toho vím o Novém Městě nad Metují, kde bydlím celý svůj život. Začala jsem navštěvovat neobvyklá místa a zjistila jsem, že je nezná ani většina místních obyvatel. Proto jsem se rozhodla skrze svoji klauzurní práci nabídnout lidem tipy na nová místa a díky nim zlepšit jejich vztah k městu.

V rámci svoji rešerše jsem prošla stránky a skupiny zabývající se tipy na výlety v našem městě, avšak všechna doporučení odkazovala do vzdálenějšího okolí. Právě proto jsem se toto rozhodla změnit i z důvodu, že se má rodina aktivně podílí na kulturních a turistických akcích u nás ve městě pod záštitou Klubu Českých Turistů i soukromých organizací.

Myslím si, že naše město má co nabídnout. Samotné vedení města není v tomto ohledu dostatečně inovativní a neumí komunikovat s místními.
Využila jsem platformu Instagram, která je snadno přístupná mladší generaci obyvatelstva, která je v městské komunikaci opomíjena.

Založila jsem Instagramový účet Kam v Nováči, zde pravidelně přidávám příspěvky. Ostatní Instagramové účty zabývající se podobnými tématy, publikují ve svém obsahu konkrétní fotografie míst. Odlišností mého projektu je především práce s ilustracemi. Nechtěla jsem diváka připravit o první dojem z návštěvy místa. Nabízím jim řadu informací, ať už to jsou historické události, pověsti, zmínky v novinových článcích, knihách nebo paměti našich známých, které je mohou příjemně obohatit.