Graphic Design I → Kartičky sociálních …

Kartičky sociálních dovedností pro lidi s autismemAuthor: Eliška Svobodová

Year: 2021

Category: illustration other

Při tvorbě tohoto projektu jsem využila svých osobních zkušeností ze spolku Ulita na statku z. s. v Chouzovech, kde už několik let pomáhám jako dobrovolnice. Spolek pečuje o lidi s psychickými potížemi, obtížemi v sociálním kontaktu a zejména s autistickou poruchou. Pomáhá tak i jejich rodinám. Autismus je všepronikající vývojová porucha. Těmto dětem i dospělým chybí například sociální dovednosti, jako správně pochopit určité situace a přiměřeně na ně reagovat.
Proto jsem se pro ně rozhodla vytvořit "osobní nápovědu" formou skládací kartičky s vysvětlením. Vybarví si ji, čímž se s ní lépe seznámí a upraví si ji pro své vnímání. Cílem práce s těmito kartičkami je, aby každé dítě pochopilo, jak se chovat v určité situaci, a nacvičit s ním, jak na to. Během mé spolupráce ve spolku se již stalo, že se dítě určitou dovednost naučilo, aplikovalo ji však pouze na mou osobu. Totožnou dovednost si nedokázalo spojit ani se svými rodiči. Kapesní kartička se stane prostředníkem mezi mnou a dětmi, budou ji nosit jako talisman stále u sebe a mohou s ní cvičit i samotné, což je pro ně velkým přínosem.
V létě 2021 proběhnou na statku rekondiční pobyty zaměřené na nácviky sociálních dovedností. Jednotlivé děti i dospělí dostanou každý po jedné kartičce s dovedností, kterou nejvíce potřebují. Z dřívější zkušenosti vím, že děti vlastnící první pokusné verze kartiček zvládaly problémové situace s větší úspěšností. Je tomu tak, protože autisté snáze vstřebávají obrazovou informaci, než mluvené či psané slovo. Vytvořila jsem proto také koncept rozmístění série samolepek a cedulek v prostorách statku. Budou upozorňovat na základní pravidla, jako je přezouvání, práce se zvířaty v doprovodu dospělé osoby, nebo hlasitost slovního projevu.