Graphic Design I → Karty emocí

Karty emocíAuthor: Valerie Štecová

Year: 2021

Category: illustration game other

Karty emocí
Projekt se zabývá řešením emočních problémů, které ještě více prohloubila pandemie. Schopnost pojmenovat vlastní emoce, přesně je definovat a vyjádřit, vede k lepšímu sebepoznání, seberegulaci a porozumění emočních prožitků jiných. Práci jsem konzultovala s psychoterapeutem PhDr. Janem Bendou. Vznikl jednoduchý prostředek pro rozvíjení emoční inteligence ve formě vykládacích karet s uklidňujícími ilustracemi pro vybarvení.