Graphic Design I → Kyjovský kroj …

Kyjovský kroj vyšívanýAuthor: Nikol Loskotová

Year: 2021

Category: book illustration typography

Kyjovský kroj vyšívaný

V tomto projektu jsem ilustrovala krojové vyšívané součástky, které se nosí na Kyjovsku, podoblasti Slovácka. Téma výšivky a ornamentů tohoto regionu zpracovávám ke své bakalářské práci, a k této klauzuře jsem vytvořila ilustrace jednotlivých součástí kroje, které výšivku obsahují. Zároveň ke každé části dodávám vysvětlení, neboť slova jako fěrtoch či kordula neslyšíme každý den, a je těžké si pod nimi představit konkrétní věc. S vysvětlením daného slova a vývoje výšivky ukazuji i výběr z oramentů, které se na Kyjovsku vyskytují.