Graphic Design I → Stampic

StampicAuthor: Karla Gondeková

Year: 2018

Category: book illustration game

Stampic je interaktivní hra, kterou tvoří soubor 36 razítek se sešitem doplněným podkladovými ilustracemi a jednoduchými instrukcemi. Účelem je propojení tisku z výšky s edukativní hrou pro rozvoj fantazie a zručnosti především dětí, ale i dalších věkových skupin, nebo hendikepovaných. Spojenim konkrétních i abstraktních motivů vznikají nejrůznější kombinace tvarů, u kterých ale zůstává na hráči domýšlení příběhů, vybarvování a dokreslování.

Za hru Stampic bylo Karle Gondekové v rámci Národní ceny za studentský design 2018 uděleno ocenění Dobrý design a získala též Cenu děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.