Graphic Design I → Zabíjejte čas a čas zabije vás

Zabíjejte čas a čas zabije vásAuthor: Martina Shořovská

Year: 2019

Category: poster typography

A typographic work based on Tomáš Baťa’s quote (‘Kill your time and time will kill you’).