Grafický design I → Jiří Toman

Jiří TomanMgA. Jiří Toman, Ph.D.

Grafický designér, písmař, houslista a vášnivý cyklista tvoří společně s kolegyní Lucií Bočkovou studio Sudetype. Studoval v ateliéru Grafický design I na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pod vedením prof. Karla Míška, v letech 2009⁠⁠–⁠2010⁠ absolvoval stáž na berlínské HTW (Kom­muni­ka­tions­design). Doktorské studium Vizuální komunikace absolvoval mezi lety 2012⁠ a 2016 na FUD UJEP, kde po následující čtyři roky působil jako odborný asistent na Katedře vizuální komunikace a vedoucí pracoviště písma.

Ve své tvorbě se věnuje širokému spektru vizuální komunikace, od autorských plakátů (vystaveny např. v galerii Pont-Neuf v Paříži, varšavském muzeu plakátů Wilanów či pražském DOXu) přes vizuální identity, knižní úpravy až po návrhy písem. V roce 2009 s Michalem Kukačkou vyhráli veřejnou anonymní soutěž na logotyp a vizuální styl Univerzity Hradec Králové (využívající vlastní autorské písmo Gradec), za což byli ve stejném roce nominováni na cenu Czech Grand Design. V rámci doktorského studia se zabýval historií československého písmařství, a to jak po stránce teoretické, tak praktické — součástí projektu je i digitalizace starších písem, zejména Kolektivu od Josefa Týfy, Stanislava Dudy a Karla Míška st.