Grafický design I → Karel Míšek

Karel Míšekprof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D., Prof. h. c.

Karel Míšek je předním českým grafikem a typografem, známým především pro svoji nezaměnitelnou plakátovou tvorbu. Studoval nejprve na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve speciálce prof. Františka Muziky. V letech 1971–1973 pak ve studiích pokračoval na prestižní Akademii výtvarných umění ve Varšavě u světoznámého plakátového tvůrce prof. Henryka Tomaszewskeho. Na FUD UJEP je nejenom vedoucím ateliéru Grafický design I, ale i celé Katedry vizuální komunikace.

V roce 1999 byl jmenován docentem na základě habilitačního řízení na VŠUP v Praze, o sedm let později obhájil doktorskou práci na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, kde roku 2013 získal i profesuru. V roce 2017 byl jmenován profesorem honoris causa na Akademii výtvarných umění v Hebei (Čína).

Je předsedou Asociace užité grafiky a grafického designu, předsedou ochranné organizace autorské Gestor a taktéž soudním znalcem.