Grafický design I → Dějiny gramofonové továrny

Dějiny gramofonové továrnyAutor: Kseniia Melnikova

Rok: 2020

Kategorie: kniha ilustrace

Komiks vznikl jako pokračování projektu SMART ze zimního semestru. Tématem mé práce jsou dějiny bývalé ústecké gramofonové továrny. Celý příběh vzniku továrny na gramofonové desky, vyprávím na jednotlivých ilustracích, které jsem vyhotovila v komiksovém formátu či ilustrované povídky.

Autorka děkuje Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za finanční podporu (projekt Smart City – Smart Region – Smart Community – CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435).