Grafický design I → Jedno menu — pět způsobů

Jedno menu — pět způsobůAutor: Kristýna Svobodová

Rok: 2021

Kategorie: typografická úprava

Tato klauzurní práce byla vytvořena v návaznosti na mou bakalářskou práci, jejímž tématem je redesign místní ústecké kočičí kavárny. Cílem bylo zaměřit se na nápojové menu a vyzkoušet si několik různých typů a formátů, které by mi pomohly ve vybírání nejefektivnější varianty pro můj redesign. A právě proto název „jedno menu — pět způsobů“. Využívám totiž obsah jednoho původního menu, za pomoci kterého jsem vytvořila pět dalších variant.

Díky tomuto projektu jsem si vyzkoušela několik typů meníček a zjistila jaké mi vyhovují nejvíce a jaké naopak vůbec. Procvičila jsem si také sazbu nápojového menu, kterou jsem nikdy předtím nezkoušela/neměla k tomu příležitost. Zkusila jsem si tvorbu digitálního menu a jak funguje propojení s QR kódem, zjednodušila jsem a vizuálně vylepšila původní menu. A vytvořila sadu univerzálních menu, které se dají využít také v budoucnu.