Grafický design I → Vogue

VogueAutor: Yana Korzhova

Rok: 2018

Kategorie: ilustrace typografická úprava

Pro redesign byl mnou vybrán časopis Vogue, publikovaný od roku 1982. Prezentoval se jako zdrženlivá a ctihodná edice módního New Yorku a byl dobře ilustrován. Postupem času fotografování začalo převládat nad ilustracemi a téměř úplně je nahradilo. V moderních módních časopisech se ilustrace téměř nepoužívá. S výjimkou je lze najít na stránkách s horoskopem nebo malými bezvýznamnými příběhy. Už nehraje důležitou roli, kterou měla předtím.

Zdá se mi, že odvětví moderní módní ilustrace prochází svým špatným časem. Velmi málo ilustrátorů se věnuje takovému žánru a dobrých umělců zůstalo mezi nimi velmi málo. Ve svém projektu se snažím vrátit ilustraci do módních časopisů. Už nehráje jen roli dekorace v drobných textech, nyní je na obálce. Pro každé měsíční číslo je pozván nový ilustrátor nebo umělec, který kreslí obálku měsíce a tvoří ilustrace pro celý časopis. Objevuje se nový oddíl „Ilustrátor měsíce“, kde je veden rozhovor s pozvaným ilustrátorem. To vše nepřesahuje rámec módy a doplňuje ji. Takový projekt by měl vdechnout nový život žánru módní ilustrace s odvážným a čistým designem, který by navíc vrátil Vogue do své bývalé zdrženlivosti, ale v moderní interpretaci.