Grafický design I → Poštovní známky

Poštovní známky


Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / koncepční
Poštovní známka / koncepční
Poštovní známka / vize budoucnosti

Autor: Nikol Loskotová

Rok: 2018

Kategorie: poštovní známka

Pro svou klasickou poštovní známku jsem si záměrně vybrala přírodninu, u které nedokážu určit druh. Učinila jsem tak proto, abych měla volnější ruku při interpretaci a nemusela se striktně řídit znalostmi o daném objektu. Větvička keře, která mi byla inspirací, má v sobě díky tomuto kroku jakési tajemství, které mi umožňuje můj záměr. Hlavní úkol pro mě tedy nebyl zobrazit realitu, ale spíše pocit. Ten jsem se v počátcích snažila nastínit uhlem na velký papír, od kterého jsem se postupně dostala k tuši a menším formátům. V poslední fázi jsem tuš nanášela svými prsty, které jsou zřetelně patrné díky otiskům. Do finální verze jsou po zdigitalizování vneseny barvy červená a modrá. Společně s bílým pozadím se tak na známce záměně objevuje trikolora České republiky.


Koncepční poštovní známku v souvislosti s přírodninou jsem pojala způsobem, který nezobrazuje přírodninu samu jako takovou, ale jako nezbytnost pro vznik vyjádřeného. Mým vybraným tématem jsou kouřové signály, které po staletí slouží komunikaci stejně jako pošta. Tím jsem spojila dvě z mnoha možností dorozumívání a zároveň bylo splněno téma přírodniny (konkrétně dřeva), bez níž by oheň a kouř nevznikly. Proces mojí tvorby počal fotografiemi kouře, ale nedokázala jsem tím docílit kýženého efektu. Proto jsem se rozhodla kouř a jeho strukturu vytvořit vlastnoručně. Použity byly akrylové barvy a štětec a výsledek je do výšky rozdělen na tři části. Počátek vychází z České republiky, dále přesahuje do Evropy, a poslední část končí ve světě. Nápis Česká republika je v červené barvě, čímž je symbolicky doplněna absence ohně.

Známka z budoucnosti by měla lidem ulehčit posílání dopisů, a proto jsem vytvořila novou poštovní schránku, která toto umožní. Po splnění jednotlivých kroků, které obsahují výběr typu známky, zaplacení a následné vložení obálky, se na listovinu natiskne čárový kód, čímž se potvrdí platba. Absencí známky tedy neztrácí odesílatel čas, který by byl na nalezení prodejny s tímto zbožím a následné hledání schránky na zaslání nezbytný. Kroky jsou popsány piktogramy, aby byly lehce pochopeny a byla překročena možná jazyková bariéra. Schránka je vsazena do zdi vzhledem k ochraně zabudované vnitřní tiskárny a dopisů samotných. Její realizaci by ocenili především menší města a vesnice, kde by se komunikace stala dostupnější a jednodušší.