Grafický design I → Poštovní známky

Poštovní známky


Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / koncepční
Poštovní známka / koncepční
Poštovní známka / koncepční
Poštovní známka / vize budoucnosti

Autor: Kseniia Melnikova

Rok: 2018

Kategorie: poštovní známka

Úkol s klasickou poštovní známkou byl prvním. Začala jsem pracovat s více realističtějšími kresbami navrženými pro závěrečnou práci. Kvůli malířské akademii, kterou jsem ukončila dříve, pro mě bylo těžké realizovat volnější kresbu, ale snažila jsem se použít nové metody a techniky k překonání této překážky.

Mezi věci, které mě inspirují a naplňují patří především příroda, bylo totiž zajímavé pracovat s novými přírodními formami a hledat motivy pro mě blízké. V závěrečné kresbě je hodně exprese, pokoušela jsem ukázat krásu těchto květin a vyjádřit svůj obdiv k nepředvídatelným přírodním formám. Na začátku práce by podle mých představ měla být klasická známka ve tvaru kruhu, ale později jsem našla kompromis: kulatá kresba přírodniny se nachází v centrální části čtyř značek a tvoří jeden aršík.

Nejsložitější na práci s koncepční známkou bylo pokračování v tématu přírodnin. Mým hlavním cílem bylo hledání asociativních odkazů a touha dělat tuto práci zajímavější postřednictvím hledání originálního řešení. Nakonec vznikla určitá série. Na známce typu A (Česká republika) jsem navrhovala květinu v květináči (tohle je odkazem k tématu domova). Na značce typu E (Evropa) je ilustrace aleje. První aleje vznikly v Římě, tedy v Evropě. Na značce typu Z je zobrazen podvodní svět. Jako přírodniny jsou zde oceánské řasy. Značka typu Z zastupuje zámoří. Rozhodla jsem realizovat tyto nápady pomocí počítače a vektorových ilustrací. Když jsem kreslila tyto ilustrace, řídila jsem se svým instinktem a vybírala jsem barvy intuitivně. Chtěla jsem, aby koncepční známka byla jasná, ale harmonická, a také aby se lišila od černobílé klasické známky barevností a způsobem provedení.

Co se týče experimentální známky, snažila jsem vymyslet automat, který by mohl zrychlit práci na poště. Podle mého nápadu v nedaleké budoucnosti klasickou známku jistě nahradí naskenovaný QR kód. Informace v QR kódu budou obsahovat údaje o odesílateli a příjemci, místě odeslání a převzetí. Takové známky budou vytištěné na obálkách ve speciálních automatech, které se budou nacházet ve městech na místech největšího shromáždění lidí. Stroje budou umístěné na ulici a díky solárním panelům na jejich střeše nám mohou zajistit možnost samostatného fungování tohoto automatu. Tento stroj bude duplikovat a tisknout šifrované informace na obálce v latinské abecedě v případě nouzového výpadku pošty. Ale nápad v optimalizaci papírové zásilky nebude realizovaný kvůli pokroku v technice. V budoucnu přenos dat na papíře ztratí svou popularitu, nebude používaný a nebude to nutná záležitost. Přenos dokumentů na papíře znečišťuje životní prostředí, jelikož se na to, bohužel, používají tuny papíru.