Grafický design I → Namastery

NamasteryAutor: Radka Bartošová

Rok: 2017

Kategorie: logo a vizuální styl

Diplomová práce se zabývá jednotnou vizuální identitou jógového studia – Namastery. Studio sídlí v Praze a kromě obvyklých lekcí, které pořádá většina konkurenčích subjektů, nabízí i přednášky, workshopy, prostory pro samovzdělávání a zdravé brunche, kde se scházejí lidé se stejnými zájmy. Autor stanovuje pravidla a vizuální metody, které pomáhají budovat charakteristický vzhled podporující hlavní podstatu Namastery. Dále tyto pokyny pomohou správně implementovat vizuální identitu Namasatery a poskytnou jasné instrukce k prosazování značky. Teoretická část dále analyzuje vliv nových marketingových nástrojů jakými jsou sociální sítě Facebook a Instagram, a následně porovnává propagaci konkurenčních subjektů na těchto stránkách.