Grafický design I → Náš zákazník, …

Náš zákazník, náš pánAutor: Jana Babická

Rok: 2019

Kategorie: kniha typografická úprava

Typografická úprava citátu Tomáše Bati.