Grafický design I → Poštovní známky

Poštovní známky


Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / klasická
Poštovní známka / koncepční
Poštovní známka / koncepční
Poštovní známka / vize budoucnosti

Autor: Adéla Nestlerová

Rok: 2018

Kategorie: poštovní známka

Pro téma přírodniny jsem si vybrala lískový ořech, který jsem kreslila uhlem a následně tuší. Jako nástroj pro malbu jsem použila své lokty, nos, prsty jak u rukou tak u nohou a kolena. Z úzkého výběru jsem přírodniny oskenovala a vybrala několik výřezů a kompozic. Musela jsem vybrat výřezy vhodné jak pro kompozici aršíků tak známek. Pak bylo zapotřebí doplnit typografii, kde jsem zvolila klasický font doplněný uříznutou hodnotou, čímž jsem vyvážila poměr klasického a experimentálního. Zvolila jsem větší aršík se dvěma známkami, který může být využit jako příležitostný aršík. Použitá typografie je Anselm Sans pro stát a News701 BT pro hodnotu.

V koncepční známce jsem se inspirovala papírem a jeho vztahem ke stromům, který je i u klasické. Dovolila jsem si nadsázku, kdy se u známky v České republice posílá zmuchlaný papírek jako psaníčko, po Evropě vlaštovka připomínající letadlo a do zámoří lodička. Předměty jsem vložila na černé pozadí, aby vynikly. Za typografii jsem použila „Nudista“ od Brousila.

V budoucnu bude vytvořená známka nahrazena laserem, který se připojí k mobilu a fungovat bude na principu mobilní aplikace. V mobilní aplikaci si zvolíme vše potřebné, od zásilkové služby přes adresu příjemce a odesílatele, až po hmotnost balíku. Při vážení hmotnosti se balík položí na mobil, kde mobilní aplikace vypočítá hmotnost. Po těchto informacích se strhne požadovaná částka z bankovního účtu, se kterým bude aplikace propojena. Laser se položí na místo, kde bude vypálená známka a počkáme na jeho dokončení. Známka v podobě kódu nebude na pohled vidět, avšak bude tam struktura, která nám potvrdí, že tam kód opravdu je. Kód se bude skenovat přístrojem. Mimo to se na balíky a obálky bude stále psát adresa, která bude v duplikované formě i v kódu.