Grafický design I → Orientační systém …

Orientační systém kolejí UJEPAutor: Hanna Palamarchuk

Rok: 2021

Kategorie: typografická úprava ostatní

Pro svoji klauzurní práci na téma Grafický design v osobním prostoru jsem vytvořila orientační systém pro školní kolej. Toto téma jsem si zvolila na základě vlastních špatných zkušeností s orientací v budově. Při hledání konkrétních místností jako je prádelna, učebna, ale i vlastní pokoj, jsem dlouhou dobu jen náhodně procházela budovou, dokud jsem tyto místnosti nenašla.

Mým cílem tedy bylo, kromě usnadnění orientace v budově, také vizuální obohacení interiéru a pochopitelný informační design nejen pro studenty české, ale i zahraniční a taktéž pro cizí hosty. Tabulky, které jsem vytvářela, jsou tedy jak v českém, tak v anglickém a ruském jazyce.

První tabulka je na nultém patře speciálně umístěná tak, aby byla dobře vidět jak z výtahu, tak z recepce. Obsahuje informace o speciálních místnostech a kde se tyto místnosti nacházejí. Do tabulky jsem taktéž přidala orientační plán, který ukazuje, jak jsou propojeny obě budovy mezi sebou.

Důležitým prvkem na mé práci je použití žluté barvy. Touto barvou jsou zde označeny speciální místnosti, které nemají svá čísla. Pro ně jsem také vytvořila speciální piktogramy, které jsou inspirované zvoleným písmem PT Sans Caption.

Pokud neznám budovu koleje z vlastní zkušenosti, musím projít celé patro, abych našla konkrétní místnost. Jelikož svým novým orientačním plánem chci ušetřit nově příchozím lidem čas a ušetřit je případných špatných zkušeností z orientační frustrace, tak jsem zvolila následující: 
Každé patro má dvě tabulky, kde první určuje číslo patra a budovy (K1, K2) a druhá tabulka ukazuje seznam místností, které na daném patře naleznete. Tímto se eliminují veškeré nadbytečné pochůzky po patře, které snižují komfort návštěvníků.

Projekt byl navržen tak, aby jej bylo možné aplikovat i na všechny budovy koleje.