Grafický design I → Pohoda česká

Pohoda českáKategorie: logo a vizuální styl typografická úprava webdesign

Pohoda česká
Jana Babická – 3. ročník BcA.

Pohoda česká je kapela jejímž členem je i můj táta Martin Babický, který mě poprosil o zlepšení celkového vizuálního stylu. Z toho důvodu jsem si vybrala toto téma na klauzurní práci.

Bohužel zákazníci se o kapele dozvídají pouze přes známé, proto bych jejich muziku chtěla představit více lidem. Fanoušci nebyli spokojeni s atraktivitou a přehledností webu. Také jim chyběla aktualizovaná fotogalerie, aby si svůj zážitek s kapelou mohli vyhledat. Především mladší generace by ocenila sociální sítě kapely.

Proto jsem se rozhodla, že se v mé práci zaměřím na redesign loga, tvorbu vizitek, předělání webových stránek a vytvoření sociálních sítí.

Původní logo kapely vzniklo již při mém studiu na střední škole, ale nyní mi nepřišlo dobré.
Zachovala jsem tvar harmoniky a zlepšila poměry mezi tvarem a typografií.
Finální podoba loga je funkční oboustranně. První varianta otevřené harmoniky představuje nástroj 
při nabírání vzduchu. Druhá varianta je zavřená harmonika, při které vzniká zvuk.

Při návrzích vizuálního stylu jsem došla k názoru, že harmonika je skvělý symbol pro českou muziku, 
ale kapelu netvoří pouze harmonika. Kapelu tvoří 4 členové a 4 hudební nástroje. Na základě této myšlenky jsem se rozhodla vytvořit celý vizuální styl v symbolice 4.
Ke zbylým třem nástrojům jsem vytvořila piktogramy, které mají stejný charakter jako tvar harmoniky 
v logu. Ke každému hudebnímu nástroji je přiřazena jedna konkrétní barva. Žlutá náleží kytaře, růžová harmonice, modrá bicím a zelená baskytaře. Inspirací při vybírání barev mi byly barevné košile, které členové kapely nosí na své vystoupení.

Pokračovala jsem ve stejném vizuálním duchu i na vizitkách. Každý člen má svou vizitku s jeho barvou 
a piktogramem hudebního nástroje.

Stejným charakterem působí i předělané webové stránky, u kterých se mi podařilo zlepšit vizuální podobu. Navrhla jsem je jak pro stolní počítač, tak pro mobilní telefon.

Jako poslední vznikly sociální sítě, konkrétně Facebook a Instagram pro mladší generaci posluchačů.