Grafický design I → Harper’s Bazaar

Harper’s BazaarAutor: Tereza Poláková

Rok: 2018

Kategorie: typografická úprava

Ke zpracování redesignu jsem zvolila americký časopis Harper’s Bazaar. Snažila jsem se ho více zjednodušit a přidat výrazný prvek, který by celý časopis oživil.

Formát jsem zvolila netypický oproti běžným časopisům. Je mnohem větší, a to z důvodu lepšího vyniknutí fotografií, což si myslím, že je v módním magazínu důležité. Je to tedy 255 cm × 330 cm. Papír jsem vybrala matný křídový, obálka má 170 g/m² a vnitřní blok časopisu 100 g/m².

Titulní strana je elegantní a jednoduchá s důrazem na ruční kresbu názvu Bazaar. Doplňkové písmo je Parmigiano. Celý časopis jsem se snažila držet v jednoduchosti a pracovat především s prázdným místem. V kontrastu k tomu jsem umisťovala ruční kresby černou fixou. Jedná se o text a piktogramy. Texty, které jsou psané ručně, jsou především citace, či zvýraznění nějaké dané části textu. Piktogramy jsou přikládány jen málokdy a jsou zvětšeny do nadměrné velikosti oproti původní kresbě.

Textové písmo, které jsem zvolila, se jmenuje Parmigiano z písmolijny Typotheque, dále na nadpisy používám Futuru Bold a pro perex Futuru Book od Bauer Type Foundry. Celý časopis je sázen do tří sloupců, kdy u hlavních článků jsou pouze dva zarovnané na střed. Fotografie jsou především celostránkové, zarovnané na spad, nebo podle fotografie na titulní straně.