Grafický design I → Poštovní známka

Poštovní známkaAutor: Tereza Tuhá

Rok: 2021

Kategorie: poštovní známka

Pro klasickou známku na téma přírodní struktura jsem si zvolila agamu, živočicha, který je mi velice blízký. Agama mě zaujala jak svou povahou,
tak i svojí velice zajímavou strukturou. Přišlo mi napínavé studovat strukturu jejího těla a dozvědět se tak o jejím těle mnohem více informací. Nezapomněla jsem si povšimnout jejího oka, které mě velmi zaujalo, protože se v okolí oka promítá nezměrné množství tvarů a záhybů její kůže. Při tvorbě této známky jsem vycházela ze studijních kreseb, které jsem následně malovala rukama na papír.

K tématu koncepční známky jsem se nechala inspirovat mapou. Zvolila jsem mapy, protože udávají určitý směr. Myslím si, že každý člověk ve světě mapy pozná. Vybrala jsem mapu České republiky, Evropy a světa. Červeně znázorněná oblast na mapě udává místo, ze kterého jsou korespondence odeslány. Známka s hodnotou A je expresní doprava dopisu po celé České republice, proto zde není znázorněna červená oblast. Náměty známek jsem vytvořila, když se mi náhle vylila tuš na stůl. Kapesníkem jsem utírala rozlitou tuš a následně jej obtiskla na papír.