Grafický design I → Příběh nebe a země

Příběh nebe a zeměAutor: Veronika Hanzlíková

Rok: 2016

Kategorie: kniha typografická úprava

Předložená bakalářská práce se zabývá tvorbou autorské pop-up knihy Příběh nebe a země z Bible, překlad 21. století. Práce zahrnuje část teoretickou s analýzou námětu pop-up knihy a kirigami skládaček, a část praktickou, která zaznamenává nové autorské zpracování knihy.