Grafický design I → Riecken | design

Riecken | designAutor: Kristýna Onallah Denisa Körnerová Adéla Nestlerová

Rok: 2020

Kategorie: logo a vizuální styl ostatní

Designová korporátní značka Riecken|design, inspirována vzory ze stěn z Rieckenovy vily. Vzory byly zrekonstruovány, i s moderní modifikací.

Autorky děkují Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za finanční podporu (projekt Smart City – Smart Region – Smart Community – CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435).