Grafický design I → Rozloučit se

Rozloučit seAutor: Lena Grochowiecová

Rok: 2021

Kategorie: aplikace webdesign

Pro zadání Aplikace grafického designu v osobním prostoru jsem si zvolila webovou stránku, skrze kterou jsem chtěla dám lidem možnost rozloučit se se zesnulým.
Vycházela jsem z vlastní zkušenosti, kterou podpořila doba, jež momentálně prožíváme - koronavirus. S ní spojená nemožnost účasti na pohřbu a omezení pohybu. Prohledala jsem velké množství webových stránek, které by se mohly podobat mé myšlence, ale povětšinou jsem našla hlavně jednorázové události pohřbu online.
Na webových stránkách www.Rozloucitse.cz jsem chtěla dát lidem možnost dlouhodobého uchování vzpomínky na zesnulou osobu. Aby si mohli zavzpomínat, rozloučit se. Proto jsem vytvořila dvě formy rozloučení. Za prvé skrze dopisy, kdy by si uživatel mohl vybrat mezi zveřejněním zprávy pro všechny či jejím soukromým zobrazením pouze pro vlastní účely. Druhá možnost je vytvořit playlist nebo přidat píseň. U obou těchto forem bylo mým cílem, aby lidé používající tuto stránku měli možnost se rozloučit, zavzpomínat, “popovídat si” s osobou o kterou přišli.