Grafický design I → SKZZ

SKZZAutor: Yekaterina Kuyanova

Rok: 2021

Kategorie: logo a vizuální styl typografická úprava

Tématem této klauzurní práce je vizuální styl značky, kterou zakládá moje blízká kamarádka Ksenia. Je velmi talentovaná fashion-designerka a vytváří jedinečné oblečení, které vypráví o ruské kultuře a mentalitě. Její hlavní inspirací je rodná země Rusko, hlavně ruská budoucnost, přítomnost a minulost. Pro mě je to velmi blízké téma, protože pocházím z postsovětské země.

Při vytváření vizuálního stylu jsem se snažila co nejvíce přiblížit celkové atmosféře a stylu vytvořeného oblečení. Práce na projektu zpočátku zkomplikovalo to, že značka je zatím jen ve fázi vývoje, takže jsem neměla žádné rámcové, omezující a konkrétní požadavky. Později jsem si však uvědomila, že díky tomu byla práce mnohem zajímavější, protože jsem měla tvůrčí svobodu a v procesu tvorby jsem hodně experimentovala.