Grafický design I → SMART

SMARTAutor: Jana Babická Denisa Körnerová Filip Lang Hanna Palamarchuk Martina Shořovská

Rok: 2021

Kategorie: kniha typografická úprava ostatní

PUBLIKACE – Vize opovrhovaného kraje
Autoři: Babická Jana, Körnerová Denisa, Lang Filip, Palamarchuk Hanna, Shořovská Martina

Jako klauzurní práci jsme vytvořili publikaci, která představuje projekty uměleckých intervencí vdechujících nový život průmyslového dědictví Ústeckého kraje.

V tiskovině se nachází čtyři objekty – Rieckenova vila, Střekovská loděnice, průmyslový vodovod vedoucí z Dolních Zálezel do tepelné elektrárny v Ledvicích a bývalá továrna na gramofonové desky. Každý z objektů má přiřazenou jednu barvu pro lepší přehlednost. Přičemž zmíněná barevnost se objevuje na sešití knihy. Každý projekt je uveden vstupní dvoustranou, na kterou navazuje text o samostatném projektu. Následuje fotogalerie jednotlivých objektů, kde jsme pro sjednocení volili černobílé obrazové přílohy s barevným filtrem. Abychom dosáhli živosti, některé fotografie zůstávají barevné nebo čistě černobílé. Na galerii navazují řešení uměleckých intervencí. V závěru jednotlivých projektů jsou představeni samotní autoři s krátkým vyjádřením ke své práci. Celá publikace je zakončena popisem pracovního balíčku WP4, textem o náplni ateliéru Grafický design I, slovem vedoucího ateliéru prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D. a poděkováním.