Grafický design I → Tactus

TactusAutor: Markéta Oličová

Rok: 2017

Kategorie: písmo

Diplomová práce je zaměřená na hmatové prvky orientačních systémů pro osoby se zrakovým postižením. Cílem bylo vytvořit hmatové, nebo také reliéfní písmo s piktogramy, které by bylo hmatově dobře čitelné a obsáhlo požadavky na orientační systémy pro zrakově postižené. V teoretické části bylo v první řadě zkoumáno vnímání světa nevidomých, včetně konkrétních zrakových postižení, nejen z haptického hlediska. Dále bylo pohlédnuto do problematiky orientačních systémů pro zrakově postižené a historie hmatového písma. V rámci realizace byla provedena rešerše stávajících písem a piktogramů, konzultace s tyflopedy a testování vzorečků na cílové skupině. Praktická část se skládá z 2D a 3D podkladu hmatového písma Tactus Type spolu s piktogramy a manuálem na jejich užití. Součástí diplomové práce je obrazová příloha obsahující rešerši, fotodokumentaci výsledných produktů a finální podobu 2D a 3D písma Tactus type spolu se sadou piktogramů.

Za svoji diplomovou práci získala v roce 2018 Markéta Oličová nejvyšší ocenění v rámci Národní ceny za studentský design – GRAND a též Cenu Asociace užitého umění a grafického designu.