Grafický design I → Trochu jiná secese

Trochu jiná seceseAutor: Adéla Nestlerová

Rok: 2021

Kategorie: kniha ilustrace

Téma klauzury se váže na moji bakalářkou práci, kde budu vytvářet vizuální styl inspirovaný secesí. Mým hlavním úkolem bylo najít ideální techniku, proto jsem vytvořila jejich vzorník, kde jsou všechny názorně předvedeny. Jsou použité převážně klasické techniky, respektive ty, s kterými jsem se za život již setkala. Jak pastelky z dětských let, suché křídy, tak např. inkoust. Zkoušela jsem i ne tak typické techniky, jako inkoust s kartáčkem na zuby nebo houbičkou na nádobí. Vznikly tak zajímavé textury. Všechny techniky jsou doplněny o krátký text – co se mi při tvorbě zrovna honilo hlavou.
Rešerši jsem hledala u děl Alfonse Muchy. Kresby a malby byly zhotoveny na A3 formát, kde pak byly přeneseny do počítače a doupraveny. Knížečka má formát A5.