Grafický design I → Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec KrálovéAutor: Jiří Toman Michal Kukačka

Rok: 2009

Kategorie: logo a vizuální styl

Množina. Množina studentů, množina vyučujících, množina fakult, množina nápadů, množina výsledků, množina slov. Toť základní ideou logotypu Univerzity Hradec Králové. Vystihuje univerzitu jako prostor otevřený novým dimenzím, prostor, který má možnost spoluvytvářet každý z nás. Zároveň je však prostorem, který chrání – stejně jako tomu kdysi bylo u hradeckého opevnění, z jehož tvarosloví (společně s nezapomenutelným odkazem, který v Hradci Králové zanechali Josef Gočár, Oldřich Liska a další) značka svou pečlivou geometrickou konstrukcí vychází. Díky svému jednoznačnému (typografickému) konceptu zůstává univerzitní značka neměnná i při přidávání libovolného počtu fakult. Nevyvstává zde tedy potřeba při každém ustavení nové fakulty nákladně měnit například již pískovaná skla, gravírované cedulky či polepy vozů, nehledě na povědomí o značce jako takové. Doplňující značky fakult splňují díky své ucelenosti samy o sobě veškeré předpoklady pro bezproblémovou identifkaci fakulty v rámci univerzity jako celku, a to jak tvarem, tak barvou. Ačkoli každá značka umožňuje plnohodnotné rozvinutí fakultní identity, neustále zůstává součástí identity univerzitní. Pro logotypy a akcidenční úžití bylo Jiřím Tomanem exkluzivně pro nový jednotný vizuální styl UHK navrženo písmo Gradec.