Grafický design I → Ústí n. L., moje město

Ústí n. L., moje městoAutor: Katrin Bittnerová

Rok: 2016

Kategorie: logo a vizuální styl

Vizuální identita klauzurních prací letního semestru 2015/2016 s tématem Ústí nad Labem, moje město, v rámci kterého posluchači GD1 navrhovali a realizovali zásah do veřejného prostoru (fyzického či nehmotného) města Ústí nad Labem s cílem jeho kultivace.

Navšítivit můžete též facebookové stránky projektu popup: yes, kde můžete sledovat další vývoj dílčích projektů a jejich fungování ve veřejném prostoru. Hlavním cílem mediální kampaně je nejen poukázat na aktivity ateliéru, ale též snaha více se otevřít širší veřejnosti mimo zdi fakulty.

V rámci kampaně a její vizuální identity bylo vytvořeno i video popup: yes, ve kterém můžete zhlédnout shrnutí celého projektu Ústí nad Labem, moje město.