Grafický design I → Marie Claire

Marie ClaireAutor: Nikola Valentová

Rok: 2018

Kategorie: typografická úprava

Pro redesign časopisu jsem si vybrala francouzský magazín Marie Claire. Zvolila jsem podlouhlý netradiční formát s výškou 305 mm a šířkou 195 mm, protože se tak skvěle hodí k třísloupečné sazbě a vertikálnímu rozložení celého časopisu. Vnitřní stránky časopisu tvoří matný křídový papír 100 g/m², na obálku byl použit matný křídový papír gramáže 170 g/m².

Obálku jsem řešila výškovým rozložením názvu a fotografie. Název časopisu je umístěn podél hřbetu a je prostrkán. Toto umístění se objevuje i uvnitř. Hřbet tvoří silný čistý pruh. Dále je z druhé strany prostor pro reklamu a čárový kód. Celý časopis je založen na výškové třísloupečné kompozici. Časopis je vysázen písmem Walbaum od Františka Štorma a doplněn písmem Walbaum grotesk. Na vnitřní straně obálky časopisu je prostor pro reklamu. Dále následuje obsah, ten je rozložen v pruzích. Každý pruh tvoří fotografie, popisek a číslo stránky, na které daný článek najdete. Poté následuje strana s drobnější zprávou či krátkým článkem.Je tvořena menším nadpisem, který je prostrkaný, a perexem předsazeným stejnou linkou, jaká je i v obsahu. Editorial je taktéž tvořen malým nadpisem. Je řešen třísloupečnou sazbou, z níž první sloupec tvoří fotografie zakončena jménem a podpisem redaktorky. Následuje úvod do hlavního článku. Nadpis je stejný jako název časopisu a titulek. Hlavní článek je tvořen podnadpisem, perexem a fotografiemi. Článek je zakončen zarážkou. Úvod do hlavního rozhovoru je sladěn s úvodem do článku. Kompozice rozhovoru zahrnuje úvodní a doplňující perex s fotografií. Na poslední straně se nachází tiráž, u níž je logo časopisu. Na pravé straně je místo pro reklamu.