Grafický design I → Vodobraní

VodobraníAutor: Katrin Bittnerová Jana Babická Martina Shořovská

Rok: 2020

Kategorie: plakát logo a vizuální styl webdesign instalace kampaň ostatní

V rámci projektu Smart, který má za účel zviditelnit industriální budovy v Ústecko-Chomutovské aglomeraci, jsme vytvořily projekt VODOBRANÍ s podtitulem „Jdi s vodou aneb proměň vodu ve víno.” Vodobraní je turistický pochod, který má za cíl připomenout cestu průmyslového vodovodu, jenž lemuje celou trasu pochodu. Průmyslový vodovod měřící 27 km slouží jako zásobárna vody pro Tepelnou elektrárnu Ledvice. Vše začíná u čerpací stanice v Dolních Záletech, kde se odčerpá voda z řeky Labe na Dubický kopec; zde se pak nachází i odvzdušňovací věž. Odtud již voda teče samospádem kolem vodárenského vodojemu v Bílině až do Tepelné elektrárny Ledvice.
Pochod má dvě trasy – po proudu (2 km) a proti proudu (25 km). Obě trasy se poté setkávají u Dubického kopce. Na startu účastníci pochodu obdrží láhev s vodou, kterou v cíli vymění za láhev s vínem, či hroznovým džusem. Cestou budou účastníci vídat potrubí, jež slouží jako naučná stezka. Informace a zajímavosti o vodovodu a s ním spojených industriálních budovách bude podávat hlas vycházejícího z potrubí.
V minulém semestru jsme s kolegyněmi řešily vizuální styl celé akce. Nyní jsme se zaměřily na získávání informací, které jsou zapotřebí k zrealizování jak naučné stezky, tak akce Vodobraní. Celou trasu jsme prošly a naplánovaly tak, aby splňovala všechna kritéria turistického pochodu. S Klubem českých turistů a s Krajskou komisí značení vyjednáváme turistické značení trasy. Z katastru nemovitostí jsme si nechaly vypsat majitele pozemků, přes které pochod vede, a vytvořily jsme i předběžný rozpočet. Výstupem naší práce jsou dvě prezentace. Jedna zahrnuje veškeré informace pro sponzory a mediální partnery, a ve druhé jsou obsaženy návrhy webu a podoby projektu na sociálních sítích.

Autorky děkují Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za finanční podporu (projekt Smart City – Smart Region – Smart Community – CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435).