Graphic Design I → Ústí nad Labem Shipyard

Ústí nad Labem ShipyardAuthor: Zuzana Čermáková Filip Lang Barbora Stehlíková

Year: 2020

Category: poster logo and visual style installation other

V návaznosti na zvolený objekt loděnice na Střekově náš tým navrhl jako realizovatelné řešení vizi skateparku či volnočasového areálu v blízkosti řeky, které město Ústí nad Labem postrádá.
Jedná se tedy o úpravu povrchu a budování ramp vlnových tvarů na rozlehlé prázdné ploše v exteriéru za budovami loděnice. Areál je určen především mládeži a nabízí své využití na speciálně upravené ploše pro skateboardisty, jezdce na koloběžkách, BMX kolách či inline bruslích. Projekty představujeme široké veřejnosti formou vizualizací, mock upů a plakátů včetně historické textové přílohy o areálu. Pro případné investory je připravena prezentace se současnou fotodokumentací staveb v objektu, mapového umístění včetně zahrnutých rešerší skateparků napříč Českou republikou.